Đội ngủ Cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên của trường MN Vĩnh Nam có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, yêu nghề, năng động sáng tạo, tận tâm, tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết, gắn bó trách nhiệm, luôn giúp đỡ nhau trong trong tác chuyên môn, xem trẻ giống như con em của mình, xem ngôi trường MN Vĩnh Nam như ngôi nhà thứ 2 của mình.  Hiện nay trường có 24 cán bộ giáo viên nhân viên

Trong đó: CBQL: 2

Giáo viên: 16

Nhân viên :6

Trình độ chuyên môn: CBQL: Đại học : 2, QLNN: 2, QLGD: 2, TCCT: 2

                                  Giáo viên:  Đại học:  14, Cao đẳng 1, trung cấp 1

                                   Nhân viên: Đại học:  1, Trung cấp : 5

100% giáo viên,  nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên,  nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Được tập tham gia tập huấn thường xuyên về phương pháp dạy học tích cực và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Được quan tâm đầy đủ về vật chất và tinh thần , các chế độ chính sách theo qui định